Snabbspår i vården välkomnas

Om och om igen går det att läsa att det är vårdbrist och att vårdpersonalen lider. En lösning som både kan hjälpa sjukvården och skapa ökad arbetsplats är att införa snabbspår för nyanlända så de snabbare kommer in på arbetsmarknaden och kan avlasta i vården och skapa skillnad. 

7475691-en-kolapp-till-vardenVi har i tidigare artikel skrivit om just bristen i sjukvården, och om det är något område som det verkligen inte borde vara brist inom så är det just inom vården. För vården är viktig. En lösning som tas upp i P4 Värmland är att det bör införas snabbspår för nyanländ vårdpersonal. Detta är ett förslag som kommer från regeringen och som både Läkarföreningen och Vårdförbundet ställer sig mycket positiva till. Om just detta säger ordförande för Vårdförbundet följande:

”Tidigare har det tagit fem till fyra år innan legitimerad yrkesutövare, som inte kommer från ett EU-land, har kunnat få sin svenska legitimation. Kan man halvera den tiden så vore det väldigt välkommet både från oss och de som väntar på svensk legitimation.”(läs mer)

Vad detta kommer att bidra till är att man kommer kunna mätta bristkompetenser såsom specialister inom sjukvården samt inom psykologin. Nu kan man ställa sig frågan med vad som skulle hända om man införde snabbspår i hela landet samt inom fler yrkeskategorier. Det skulle bidra till ökad arbetskraft och integration.