Sanna Ehdin – en inspiratör i Sverige

Ta reda på vad du verkligen tycker om att göra – och gör sedan det. Det är kärnan i det budskap som Sanna Ehdin framför. Ehdin är en mycket intressant kvinna, men inte helt okontroversiell i Sverige.

Sanna Ehdin har en doktorsexamen i immunologi, och har skrivit flera böcker, däribland Din inre framgång och Sluta kämpa – börja leva. Hon har också skrivit en bok med recept på energigivande smoothies, med ingredienser som pepparrot, grädde och rårisprotein. Mer om hennes smoothies finns att läsa här.

Men framför allt är Sanna Ehdin en auktoritet när det kommer till frågan om hur man når harmoni i tillvaron, och får mer energi. Det handlar om att prioritera rätt, och inte stressa. För en mångsysslare som Ehdin kan det vara extra svårt, men även för en vanlig Svensson kan det vara nog så svårt. De flesta av oss har ju krav på oss från många håll: arbetskamrater, chefer, barn, föräldrar, lärare m.fl. Hur ska man prioritera, och hur gör man för att inte tappa bort sig själv?

Du är viktigast

Ehdins svar är: prioritera dig själv. Avsätt tid för dig själv, och se till att du har tid att göra det som är viktigast för dig, inte för någon annan. Om det man behöver göra är ”ingenting”, då ska man inte ha dåligt samvete för det, utan avsätta tid och utrymme för det som om det var en ”viktig” aktivitet. Ordet viktigt står inom citattecken för att omgivningen kanske skiljer på ”viktiga” och ”oviktiga” aktiviteter, men dessa etiketter är egentligen oväsentliga. Det är bara du själv som kan avgöra om en aktivitet är viktig eller oviktig i ditt liv.

Detta för oss osökt över på en annan aspekt av Ehdins lära. Hur ska man göra för att stå på sig, och hävda sina intressen mot de som har synpunkter på hur man väljer att prioritera i livet? Här handlar det om att älska sig själv. Hur lätt vi har för detta beror till stor del på vår uppväxt. Om man endast har fått beröm för vad man har gjort, och inte blivit bekräftad för den man är, är det svårt att hitta fram till den positiva egenkärleken. ”Egenkär” är ett ord som har en negativ klang i Sverige, men så borde det inte vara. De flesta av oss har ju hört uttrycket ”Man måste älska sig själv för att kunna älska andra”, och känt att det ligger något i det. Det är dock en sak att tycka att något är välformulerat, och något helt annat att verkligen leva i enlighet med uttrycket.

Om just detta handlar flera av Sanna Ehdins böcker. Förutom att skriva håller hon även föreläsningar inom ämnen som självläkning, kost, helhetsperspektiv på hälsa och hur man förändrar en negativ livsstil. Hon har hållit mer än 450 föreläsningar, för sammanlagt 100 000 människor. Ett av hennes viktigaste budskap är att man inte ska fokusera på det sjuka, utan på det friska. Genom att vårda sin hälsa slipper man bli sjuk, och behöver inte utsätta sig för medicin eller kirurgi.