Därför är homeopatiska läkemedel bra

Homeopatiska läkemedel består av naturliga ingredienser. Alla homeopatiska läkemedel måste godkännas av Läkemedelsverket och har samma krav vid tillverkning som syntetiska läkemedel. En stor fördel med homeopatiska läkemedel är att du inte behöver något recept.

Homeopatiska läkemedel används inom homeopatin och klassas av Läkemedelsverket som ett läkemedel. Homeopatiska läkemedel framställs genom att spädas på ett särskilt sätt som kallas potensering. Detta sker genom att en råvara späds och skakas i olika steg enligt de homeopatiska principerna tills dess att önskad spädningsgrad har blivit uppnådd. Ett homeopatiskt läkemedel kan bestå av ett verksamt ämne, enkelmedel eller bestå av en sammansättning av flera olika verksamma ämnen, komplexmedel. Alla homeopatiska läkemedel ska registreras hos Läkemedelsverket. Det finns ett stort och varierat sortiment av homeopatiska läkemedel. Är du intresserad, köp homeopatiska läkemedel som har hög kvalité och som är godkända.

Det ställs inga krav på effekten

Det ställs inga krav från Läkemedelsverkets sida om vilken effekt läkemedlen kan ge men produkterna ska vara säkra och hålla en bra kvalité för att kunna bli registrerade. Eftersom det inte ställs krav på effekt för det homeopatiska läkemedlet får inget specifikt användningsområde uppges varken på läkemedlet eller när det marknadsförs. Vid tillverkningen av homeopatiska läkemedel kräver Läkemedelsverket samma kvalitetskrav som för andra läkemedel.

Fördelarna med homeopatiska läkemedel

Homeopatiska läkemedel kan användas både för akuta- och kroniska problem. De består av naturliga ingredienser såsom örter, kryddor och vitaminer. En stor fördel är att om du mot förmodan skulle få någon biverkning är biverkningar från homeopatiska läkemedel mildare än från syntetiska läkemedel. Homeopatiska läkemedel främjar immunsystemet i kroppen. En annan fördel är att det går att kombinera homeopatisk med konventionell behandling och läkemedel samtidigt för att kunna ta del av fördelarna från båda håll. Många som jobbar med homeopati vill samverka med den traditionella vården. Tänk på att om du har haft problem under en längre tid kan det ta tid att läka. Ge det tid eftersom förbättringsprocessen är väldigt individuell.

Fördelar med homeopatiska läkemedel:

  • Kan oftast användas tillsammans med traditionella syntetiska läkemedel.
  • Kan köpas utan recept.
  • Består av naturliga ingredienser.
  • Begränsade biverkningar.
  • Är inte vanebildande.
  • Är lätta att ta och förvara.
  • Är billiga i inköp.