Att hantera en närståendes bortgång

Något som tär något enormt på energin generellt är personliga sorger och problem, som när det är jobbigt för en anhörig eller när en närstående plötsligt går bort.  Idag skriver vi om underlättandet vid sorg och hur man kan tänka för att planera en begravning, om något sådant tyvärr skulle vara aktuellt.

Kista begravning LITENI SvD kunde vi nyligen läsa att det numera är lag på att det högst får gå en månad mellan just dödsfall och begravning, något som särskilt stockholmare måste anpassa sig efter, på grund av att de väntar i snitt längst i landet när det kommer till att begrava en anhörig. Många har nämligen fyllda kalendrar och almanackor, men det spelar ingen roll enligt Sveriges begravningsbyråers förbund, människor måste ändra sin attityd och ta sig tid till att begrava en närstående, oavsett om det måste ske en vardag eller en helgdag. På www.stentorget.se kan man bland annat beställa gravsten och få stenen exakt så personlig som man vill ha den.

Svenska kyrkans hemsida finns det en lista som gör det lättare att planera en eventuell begravning, något som dödsboet har det övergripande ansvaret för. Några av punkterna listar vi här nedan:

Diktskrivningen blev räddningen ur det svarta

För en del är det enklare att hantera sorgen efter någons bortgång genom att skriva, till exempel dikter. I DT kan vi läsa om en man som efter sin hustrus död började skriva just dikter för att hantera sorg, saknad och hemsk smärta.  Nu kan man dessutom köpa en av dessa diktsamlingar, som heter Svart kaffe. Hans dikter har använts vid gudstjänster och i sorgegrupper och många tycks känna igen sig i känslorna som han uttrycker. Det gäller att inledningsvis komma över det svarta och hemska, och lära sig leva med sorgen, som förmodligen kommer vara med en hela livet om en mist en älskad närstående person.