PT-yrket & konsten att boosta motionärerna

Att arbeta som PT eller personlig tränare innebär stöttning och kontakt med många människor och det är också en del av charmen med yrket. Studierna som krävs för att bli PT innebär kurser i flera ämnen för att skapa sig en ingående helhetsbild om kroppen och dess behov. I den här artikeln ska vi summera allt vad arbetet som PT och vägen dit innebär.

Att utbilda sig till PT är relativt enkelt. Du kan ta kurser i skolbänken eller på distans, vilket exempelvis erbjuds av IntensivePT och är extra lämpligt när du vill disponera din egen tid som det dig behagar. I studierna ingår ämnesområden som kostlära, fysiologi, anatomi och träningslära men även en del psykologi och beteendevetenskap för att boosta och samtidigt lyssna på varje enskilds kund behov. Hur du sedan arbetar kan variera, vilket också är en av anledningarna till att yrket ökar i popularitet.

Gå en utbildning och bli PT på heltid

Om du vill studera till PT går du vanligen en yrkesutbildning där kost, hälsa och träning står i fokus. Dessa ämnen grenar ut sig till flera där du fördjupar dig beroende på intresseområde. Det är även viktigt att få in ämnen som försäljning och marknadsföring, eftersom du som PT måste sälja in dig hos folk och göra reklam för dina tjänster. Vissa PT-utbildningar är berättigade till studiemedel, andra inte, och de finns på nästan alla svenska orter. Om det inte finns går det bra att läsa på distans. Utbildningarna leder till intyg och licens och du kan både ta anställning på ett gym eller arbeta på andra sätt, kanske genom hembesök.

Ett flexibelt yrke

Yrket som PT är minst sagt flexibelt, både när det gäller arbetstider och inriktning inom de olika områdena. I början kan det vara lite svårt att få till stånd helt vanliga arbetstider och en trogen kundkrets, men med tiden vänjer du dig. En PT är inte begränsad att enbart jobba på ett gym utan kan arbeta som träningsledare på reseföretag, förespråka friskvård på företagen samtidigt som du självklart kan skriva om träning, eller instruera folk och hålla föredrag. Du kan antingen vara anställd eller driva eget företag. Andra områden du kan glida in på om du kanske utökar din studienivå, kan vara:

Du har således alla chanser att utveckla dig på olika sätt.