Brist på vårdpersonal i Sverige

I dag skriver vi om den påtagliga brist på vårdpersonal som Sverige lider av, samtidigt som tusentals väntar på att få komma in på marknaden med godkända svenska legitimationer. Vi skriver även om slarv med handhygien, något som kan visa sig bli fatalt på ett sjukhus.

Female doctor sitting at desk in office talking on phone.

I en artikel i Svenska Dagbladet kan vi läsa att vårdpersonal med utomeuropeisk utbildning ansöker nu mer än tidigare om svensk legitimation och att det samtidigt ökar på väntetiderna för de som står i kö, som kan göra att det tar flera år att faktiskt komma igenom systemet, samtidigt som det finns en påtaglig brist på just vårdpersonal i Sverige.

Bara ett första besked från Socialstyrelsen huruvida ett lands vårdutbildning håller måttet i Sverige ska normalt ta två månader. Idag tar det åtta månader. De som måste komplettera sin ansökan, runt hälften av de sökande, får vänta ytterligare åtta månader innan valideringsprocessen ens kan börja – Svenska Dagbladet

Ja just vårdpersonal som det är en sådan brist på, är det synd att det inte går snabbt och effektivt. I Göteborgs-Posten kan vi vidare om just det akuta läget som de arbetande ställs inför, med övertid och brist på personal.

Hygien viktigt för att undvika smittorisker

En annan mindre glad nyhet är att mången svensk vårdpersonal missar en så livsviktig (för just det tillfället) ritual och obligatorisk hygienhandling som att tvätta sina händer, på det sättet som är bedömt som det rätta. Man slarvar också en del med skyddshandskar och det, samt dålig handhygien, ökar smittorisken – som redan är ganska hög på sjukhus och liknande institutioner, trist och farligt nog. Mer om detta kan man läsa i en artikel som nyligen publicerades i Metro.

Vill man trygga sin tillvaro och få just den vård och hjälp som en kräver så kan det vara en smart idé att anlita ett pålitligt assistansbolag. Ett snabbspår till assistans i vardagen.